Хмельницький нацiональний унiверситет
Факультет заочно-дистанційного навчання
 • ХНУ ЗФДН  • Інформація для абітурієнта  • Сторiнки викладачiв  • Сторiнки студентiв  • Нашi адреси 
 • Вивести по датам 

Графік захисту дипломних (випускних) робіт
на заочному факультеті дистанційного навчання

  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Заочний факультет дистанцiйного навчання.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права, свiдоцтво №10243 вiд 14.06.2004
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi